Sodobna umetnost in notranja lepota

Če si zamislimo neko reč kot bivajočo bit, potem ta posamezna bit ne izraža svoje notranje lepote. Zakaj bit v svoji lepoti je to, da prehaja in je prešla v nič. Lepota biti je torej pogojena z gibanjem biti ali tistim, kar bit razdvoji, vendar tako, da sta nič in bit neločena v svojem proti […]